Webservices

Wat is nu eigenlijk een webservice?

Het begrip webservice is nog steeds niet bij iedereen ingeburgerd. Ondanks dat webservices al jaren toegepast worden blijven ze lastig uit te leggen aan mensen die er niet bekend mee zijn. Dat komt vooral omdat het niet iets zichtbaars is. Maar webservices bieden enorm veel voordelen, die naar onze mening nog veel te vaak onbenut blijven.

In feite is een webservice:

Het online aanbieden van functionaliteit uit lokale software.

We proberen dit uit te leggen aan de hand van het volgende voorbeeld uit de praktijk:

Als u in uw eigen systeem de mogelijkheid heeft om een tarief te berekenen voor een bepaald product, dan kunt u deze zelfde berekening via een webservice ook online aanbieden. Externe partijen en applicaties kunnen op deze manier ook het tarief laten berekenen, zonder dat ze zelf hoeven te weten hoe deze exact wordt berekend. Bovendien is dit tarief ook direct actueel als u een wijziging in de berekening of bedragen doorvoert in uw eigen systeem. Dit allemaal zonder tussenkomst van personen en/of extra programmeerwerk.

Dit biedt enorm veel mogelijkheden voor bedrijven die veel samenwerken met verschillende externe partijen. Met behulp van webservices kunnen verschillende applicaties snel en efficiënt aan elkaar gekoppeld worden, zonder dat er veel maatwerk gemaakt hoeft te worden. Bovendien bieden webservices grote voordelen ten opzichte van onderhoudbaarheid van koppelingen tussen verschillende partijen en applicaties.

Wij maken binnen onze oplossingen daarom ook zoveel mogelijk gebruik van deze techniek.